Thuế, phí, lệ phí sang tên nhà đất (P.2)

Khi thực hiện các thủ tục sang tên quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,... thì bên cạnh việc kê khai các loại giấy tờ, người dân còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan (thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí đo vẽ,....).

Thuế, phí, lệ phí sang tên nhà đất (P.1)

Khi thực hiện các thủ tục sang tên quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,... thì bên cạnh việc kê khai các loại giấy tờ, người dân còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan (thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí đo vẽ,...).

Thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai năm 2013, nhóm đất nông nghiệp bao gồm: a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; b) Đất trồng cây lâu năm; c) Đất rừng sản xuất; d) Đất rừng phòng hộ; đ) Đất rừng đặc dụng; e) Đất nuôi trồng thủy sản; g) Đất làm muối;h) Đất nông nghiệp khác

Xóa thế chấp quyền sử dụng đất

Luật đất đai năm 2013 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định tương đối đầy đủ về trình tự, thủ tục xóa đăng ký thế chấp. Tuy nhiên trên thực tế thực hiện, việc đăng ký giải chấp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Để hỗ trợ Quý Khách hàng giải quyết những vấn đề trên, Văn phòng luật sư VNG cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp.

Thế chấp quyền sử dụng đất

Không giống những tài sản khác, quyền sử dụng đất là tài sản cố định vô hình. Do đó, thế chấp quyền sử dụng đất là một loại hình đặc thù của cơ chế đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong hoạt động cho vay nói chung và hoạt động thế chấp tài sản nói riêng.

Thừa kế quyền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất là một trong những chế định quan trọng được pháp luật dân sự Việt Nam quy định. Văn phòng luật sư VNG sẽ cung cấp tới Quý Khách hàng dịch vụ sang tên quyền sử dụng đất nhận thừa kế với chi phí, thời gian và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Tặng cho quyền sử dụng đất

Tặng cho quyền sử dụng đất là một trong những giao dịch dân sự được pháp luật Việt Nam ghi nhận và bảo vệ. Thực chất, đây là một dạng đặc biệt của chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) là việc mua-bán quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa các bên.

Cấp mới sổ đỏ tại Hà Nội

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013).

Sang tên sổ đỏ tại các quận, huyện

Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) luôn là một trong những tài sản có giá trị nhất của người dân Việt Nam. Cấp sổ đỏ là một chủ trương, chính sách lớn của nhà nước nhằm giải phóng tư liệu sản xuất cho người dân.

 

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Diamond Flower Tower, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tel: 046 260 4463; 

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn 

                               CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Số 173 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: 0511 399 6886;

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn

                     CHI NHÁNH MIỀN NAM

Địa chỉ: 115 Trần Nhân Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0838 152 352;

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn