CẤP PHÙ HIỆU VẬN TẢI

Từ ngày 1/7/2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng từ 7 tấn đến - dưới 10 tấn phải được gắn phù hiệu “Xe tải” theo quy định

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, trước khi hoạt động loại hình dịch vụ này, doanh nghiệp bắt buộc phải xin Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động)

Giấy phép an ninh trật tự

Sản xuất con dấu, pháo hoa, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, karaoke, dịch vụ massage hay casino,... đều là những ngành nghề pháp luật hiện hành quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi hoạt động kinh doanh.

Giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty liên doanh.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc cấp giấp phép lao động nhằm mục đích thống nhất quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài; Hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, trước khi thực hiện việc kinh doanh thì nhất thiết phải có Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều 28 Luật giá năm 2012 quy định:chỉ tổ chức đáp ứng đủ điều kiện mới được hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Theo đó, tổ chức muốn hoạt động kinh doanh thẩm định giá phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

CẤP PHÙ HIỆU VẬN TẢI

Từ ngày 1/7/2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng từ 7 tấn đến - dưới 10 tấn phải được gắn phù hiệu “Xe tải” theo quy định

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, trước khi hoạt động loại hình dịch vụ này, doanh nghiệp bắt buộc phải xin Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động)

Giấy phép an ninh trật tự

Sản xuất con dấu, pháo hoa, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, karaoke, dịch vụ massage hay casino,... đều là những ngành nghề pháp luật hiện hành quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi hoạt động kinh doanh.

Giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty liên doanh.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc cấp giấp phép lao động nhằm mục đích thống nhất quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài; Hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, trước khi thực hiện việc kinh doanh thì nhất thiết phải có Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều 28 Luật giá năm 2012 quy định:chỉ tổ chức đáp ứng đủ điều kiện mới được hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Theo đó, tổ chức muốn hoạt động kinh doanh thẩm định giá phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

 

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Diamond Flower Tower, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tel: 046 260 4463; 

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn 

                               CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Số 173 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: 0511 399 6886;

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn

                     CHI NHÁNH MIỀN NAM

Địa chỉ: 115 Trần Nhân Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0838 152 352;

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn