Kinh doanh và Pháp luật số 90: Luật Doanh nghiệp - Hạn chế, bất cập và kiến nghị sửa đổi

Chương trình "Kinh doanh và Pháp luật" được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, phát sóng định kỳ vào 17h30' Thứ bảy, phát lại vào 09h00' Chủ nhật trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Kinh doanh và Pháp luật số 97: Đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh

Chương trình "Kinh doanh và Pháp luật" được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 -- 2014 của Bộ Tư pháp (gọi tắt là Chương trình 585), phát sóng định kỳ vào 17h30' Thứ bảy, phát lại vào 09h00' Chủ nhật trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Kinh doanh và Pháp luật số 90: Luật Doanh nghiệp - Hạn chế, bất cập và kiến nghị sửa đổi

Chương trình "Kinh doanh và Pháp luật" được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, phát sóng định kỳ vào 17h30' Thứ bảy, phát lại vào 09h00' Chủ nhật trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Kinh doanh và Pháp luật số 97: Đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh

Chương trình "Kinh doanh và Pháp luật" được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 -- 2014 của Bộ Tư pháp (gọi tắt là Chương trình 585), phát sóng định kỳ vào 17h30' Thứ bảy, phát lại vào 09h00' Chủ nhật trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Diamond Flower Tower, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tel: 046 260 4463; 

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn 

                               CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Số 173 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: 0511 399 6886;

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn

                     CHI NHÁNH MIỀN NAM

Địa chỉ: 115 Trần Nhân Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0838 152 352;

Hotline: 0971 026 678

Email: info@vnglaw.vn

Website:www.vnglaw.com/ luatvng.com.vn