Bảo hộ độc quyền đang là nhu cầu cấp thiết với mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Dưới đây là một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ độc quyền:

1. Quy trình tư vấn đăng ký

– Tiếp nhận thông tin về sản phẩm, nhãn hiệu… của khách hàng muốn đăng ký bảo hộ độc quyền;

– Gửi bản tư vấn về việc thiết kế và phân nhóm phạm vi đăng ký độc quyền ;

– Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền;

– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền;

– Nộp hộp hồ sơ đăng ký bảo hộ và đóng phí nhà nước

– Theo dõi tiến trình đăng ký bảo hộ độc quyền sản phẩm, nhãn hiệu… của khách hàng;

– Thực hiện điều chỉnh đơn nếu có yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

– Thay mặt khách hàng nhận văn bằng bảo hộ độc quyền ;

– Tư vấn mở rộng bảo hộ độc quyền sản phẩm, nhãn hiệu … ở thị trường quốc tế: Đông Nam Á; Eu; Mỹ; Trung quốc…

2. Thời gian thụ lý hồ sơ đăng ký:

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và bộ thủ tục hành chính quốc gia, thời gian thẩm định việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là 09 tháng, cụ thể:

– Giai đoạn xét nghiệm hình thức (02 tháng): Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét và đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm, mẫu nhãn hiệu…

– Giai đoạn xét nghiệm nội dung đơn (07 tháng): Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ cùng loại tức là đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký với những nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó.

3. Hồ sơ đăng ký:

– 11 Mẫu nhãn hiệu (được in mầu hoặc in đen trắng);

– Bản sao đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động nếu chủ đơn là (tổ chức, doanh nghiệp);

– Bản sao chứng minh thư nhân dân nếu là cá nhân đăng ký.

– Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Tư vấn luật.