Theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi 2013 thì kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ này sau khi được cơ quan có thẩm quyền Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy).

               Văn phòng luật sư VNG Việt Nam cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy như sau:

1. Tư vấn về ngành nghề và Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy:

– Tư vấn điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy chung và điều kiện kinh doanh riêng đối với từng ngành, nghề phòng cháy chữa cháy như: điều kiện về chứng chỉ hành nghề; điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh…

– Tư vấn về điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin cấp chứng chỉ các loại về phòng cháy chữa cháy như: điều kiện về trình độ chuyên môn; điều kiện về số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tương ứng…

– Tư vấn thành phần hồ sơ và thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy.

– Tư vấn các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy.

2. Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy :

– Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN của doanh nghiệp, cơ sở.

– Danh sách cá nhân có chứng chỉ về Phòng cháy chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

– Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

– Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy:

–  Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, VNG Law sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy cho khách hàng.

–  Đại diện lên cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh phòng cháy chữa cháy cho khách hàng.

–  Theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

–  Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh phòng cháy chữa cháy tại cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cho khách hàng;

–  Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có);

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ