Sản xuất con dấu, pháo hoa, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, karaoke, dịch vụ massage hay casino,… đều là những ngành nghề pháp luật hiện hành quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi hoạt động kinh doanh.

1.     HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP AN NINH, TRẬT TỰ

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

– Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu).Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy (Đối với cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về phòng cháy, chữa cháy).

– Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6mm) của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự (có dán 01 ảnh 4×6 mm), bản photocopy hộ chiếu, thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian thực hiện: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.     THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO ỦY QUYỀN:

Văn phòng luật sư VNG Việt Nam sẽ theo ủy quyền từ khách hàng thực hiện các công việc sau:

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép an ninh trật tự trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi tiến độ xử l‎ý hồ sơ;

– Làm việc với cơ quan nhà nước cho đến khi nhận được Giấy phép an ninh trật tự cho khách hàng.