Từ ngày 1/7/2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng từ 7 tấn đến – dưới 10 tấn phải được gắn phù hiệu “Xe tải” theo quy định

           Điều 24 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi điều khiển xe tải không có phù hiệu sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và người thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.

Thủ tục cấp phù hiệu vận tải được quy định như sau:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp phù hiệu vận tải tại Bộ phận 1 cửa của Sở Giao thông vận tải.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc (Đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì sau 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp phù hiệu vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

– Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định của Bộ giao thông vận tải ;

– Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải.

– Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời hạn giải quyết:

– Đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định;

– Đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.