Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Kể từ ngày 15/01/2018, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương (“Nghị định 09”) đã có hiệu lực thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP (“Nghị định 23”). Tuy nhiên, do chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể nên việc thi hành và áp dụng Nghị định 09 tồn tại nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp và một trong những bất cập đó là quy định về điều chỉnh Giấy phép kinh doanh (GPKD), Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (GPCSBL) khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đối với GPKD

Khác với Nghị định 23, Nghị định 09 quy định rằng thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những thông tin bắt buộc phải ghi nhận trên GPKD. Do đó, khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh GPKD. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đối với doanh nghiệp đã được cấp GPKD trước ngày Nghị định 09 có hiệu lực (tức là: GPKD không có thông tin về người đại diện theo pháp luật theo Nghị định 23) thì sẽ chỉ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh GPKD hay thực hiện thủ tục cấp mới GPKD.

Về vấn đề này, qua thực tiễn hỗ trợ khách hàng tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Việt đã thấy có sự khác biệt giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi hướng dẫn doanh nghiệp trong việc áp dụng Nghị định 09. Cụ thể, tại Hà Nội, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh GPKD theo đúng quy định về thủ tục điều chỉnh tại Nghị định 09, bao gồm các tài liệu sau:

  1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh;
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh.

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù tên thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện là điều chỉnh GPKD, tuy nhiên, thành phần hồ sơ mà doanh nghiệp được hướng dẫn phải nộp đầy đủ lại gần giống như một bộ hồ sơ cấp mới GPKD, bao gồm:

  1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh;
  2. Bản giải trình;
  3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
  4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Chính vì sự thiếu thống nhất giữa các địa phương trong việc áp dụng Nghị định 09 nên nhiều doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn trong việc hiểu quy định, đó là chưa kể đến thời gian và chi phí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bổ sung.

Đối với GPCSBL

Theo Nghị định 09, GPCSBL không quy định nội dung về người đứng đầu cơ sở bán lẻ hay người đại diện theo pháp luật. Do vậy, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh GPCSBL khi thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, vấn đề có thể phát sinh là khi doanh nghiệp thay đổi người đứng đầu cơ sở bán lẻ đồng thời là người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp GPKD và GPCSBL đã được cấp trước ngày Nghị định 09 có hiệu lực. Cụ thể như sau:

Trong khi GPKD sẽ phải ghi nhận sự xuất hiện của người đại diện theo pháp luật thay đổi thì GPCSBL vẫn ghi nhận người đứng đầu cơ sở bán lẻ đồng thời là người đại diện theo pháp luật cũ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp và đối tác cần phải nắm rõ quy định về nội dung trên GPKD và GPCSBL để tránh nhầm lẫn. Theo đó, GPKD sẽ cập nhật người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và GPCSBL sẽ ghi nhận người đứng đầu cơ sở bán lẻ (không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Do vậy, để đảm bảo hiệu quả và an toàn pháp lý, các doanh nghiệp nên nhờ sự trợ giúp của các luật sư và tham vấn cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể thực hiện các thủ tục một cách hợp lý và nhanh chóng nhất.

Hy vọng bài viết đưa ra một số thông điệp nhằm giúp doanh nghiệp có thể phần nào hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Nghị định 09 về GPKD và GPCSBL.