Chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư kể từ 06/9/2019. Miễn giảm phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20/09/2019

Trong tháng 9 năm 2019, một số thông tư đã được Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động đầu tư và doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Luật Việt xin cập nhật như sau:

1. Thông tư 06/2019/TT-NHNN (“Thông tư 06”) của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 06/9/2019:

Thông tư 06 đã định nghĩa “Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”, bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài (“NĐTNN”) và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“GCNĐKĐT”);
 2. Doanh nghiệp không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có NĐTNN sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 3. Doanh nghiệp dự án do NĐTNN thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư và doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Trường hợp NĐTNN đã mở và sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp nhưng tỉ lệ sở hữu từ 51% vốn điều lệ phải chuyển đổi sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nhưng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN chiếm dưới 51% vốn điều lệ phải đóng tài khoản đầu tư trực tiếp và NĐTNN là người không cư trú phải mở tài khoản đầu tư gián tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện việc vay và trả nợ nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Việc chuyển đổi tài khoản vốn như trên phải được thực hiện trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ thời điểm Thông tư 06 có hiệu lực.

2. Thông tư 47/2019/TT-BTC (“Thông tư 47”) của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 20/9/2019 – Miễn, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

Theo quy định tại Thông tư 47, doanh nghiệp thuộc các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau:

 1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;
 2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
 4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Theo đó, kể từ ngày 20/9/2019, mức lệ phí giảm chỉ còn 50.000 đồng/lần (hiện nay 100.000 đồng/lần) cho các trường hợp thay đổi nội dung của:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
 3. Thông tư trên cũng quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 300.000 đồng xuống còn 100.000 đồng/lần.

Hi vọng các thông tin pháp lý mà chúng tôi gửi đến sẽ hữu ích đối với quý vị.