Tạm dừng cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp. Xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nếu tạo điều kiện rửa tiền.

1. Tạm dừng cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp:

Nhằm hạn chế tình trạng “báo hóa” tràn lan của các trang thông tin điện tử như hiện nay, Thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ký Công văn số 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp gửi các Sở Thông Tin và Truyền Thông, theo đó sẽ tạm dừng cấp phép thiết lập trang thông tin tử tổng hợp với nhóm đối tượng là doanh nghiệp và cơ quan báo chí bắt đầu từ ngày 1/11/2019.

Bên cạnh đó, Công văn cũng nêu ra những yêu cầu đối với các trang thông tin điện tử như sau:

  1. Các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo.
  2. Các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận miệng), về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài. Văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày 15 tháng 11 năm 2019. Sau thời hạn nói trên, nếu trang thông tin tổng hợp nào tổng hợp tin, bài từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ bị phạt lên đến 100 triệu nếu tạo điều kiện rửa tiền:

Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (“Nghị định 80/2019”).

Theo Nghị định 80/2019, nếu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.

Cũng theo quy định này, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nếu thực hiện hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền bị xử phạt như sau:

  1. Phạt tiền từ 30-60 triệu đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền;
  2. Phạt tiền từ 50-100 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền.